ORIENTAL RUG CLEANING REPAIR ORANGE COUNTY

Home » Rug Cleaning » How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

How We Work

Hours & Info

Tel : (949) 945-4124
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am
Advertisements

 

How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

روش زدودن لک‌های ادرار حیوانات از درون فرش‌های نفیس ایرانی‌ بهترین ماده برای خنثا کردن بوو و از بین بردن لکه‌های ادرار حیوانات بر روی فرش که امروزه در هر خانواده‌ائ نگهداری میشود ،همان آب اکسیژنه یه خودمان است که روش استفاده از آن به تجربه و مهارت و دانش و آشنایی بالا با رنگ و مواد به کار رفته در فرش دارد که در طی‌ سالیان زیاد در کار کسب میشود اما در اینجا به ریسک بالای آن مخصوصاً روی فرش‌های ابریشم و گل ابریشم تاکید میشود و حتما سعی‌ کنید بعد از استفاده آن روی لک‌های ادرار ،مایه باقیمانده در فرش را سریعاً خارج کرده و خشک نمایید که باعث حل شدن رنگ‌های فرش در آن نشود و به اصطلاح رنگ قاطی‌ نکند.اما در آخر توصیه میشود برای جلوگیری از ادرار کردن حیوانات روی فرش ،آنها را آموزش داده و به کلاس‌هایی‌ که به حیوانات این آموزش را می‌دهند بفرستید تا از بوی بد و ضرر بالای آن روی فرش‌های نفیس خود جلوگیری کنید

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Collection of Repair and Cleaning

%d bloggers like this: