ORIENTAL RUG CLEANING REPAIR ORANGE COUNTY

Home » Posts tagged 'Farah rug'

Tag Archives: Farah rug

How To Clean Rug

Repair and restoration of Farahan rug (1890) with wool and old fiber

 

Repair and restoration of Farahan rug (1890) with wool and old fiber

 

بازسازی و مرمت فرش فراهان (۱۸۹۰) با الیاف و پشم‌های کهنه

جهت بازسازی و مرمت بخش‌های آسیب دیده و پاره شدهٔ فرش‌های آنتیک و کهنه ،بهترین و کم زمان ترین  راه‌های مرم ، استفاده از الیاف کهنه و قدیمی‌ شکافته شده از  گلیم های کهنه است که حتی  در صورت اختلاف کمی‌ با رنگ‌های اصلی‌ فرش مرمت شده ،نه تنها کیفیت کار و تعمیر به درجهٔ بسیار بالایی‌ از شباهت و همخوانی می‌رسد ،بلکه در تسویه و ظریف کاری و انطباق نقش مرمت شده زمان بسیار کمی‌ لازم است و از همه مهمتر در طولانی‌ مدت و حتا در اثر شستشوی فرش تغییری در رنگ بخش تعمیر شده در فرش ایجاد نمی‌شود